Kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để giành những thắng lợi vĩ đại.

I. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - SỰ KIỆN VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

1. Bối cảnh lịch sử:

a. Tình hình thế giới: 

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Liên Xô liên tiếp giành thắng lợi quyết định. Ngày 9/5/1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu.

Ngày 8/8/1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện, Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc.

b. Tình hình trong nước: 

Trải qua các cuộc diễn tập, đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. Ngày 9/3/1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngày 12/ 3/1945, Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho Tổng khi nghĩa.

2. Diễn biến:

- Từ tháng 4/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội quốc dân. Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước.

- Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: tập trung, thống nhất, kịp thời. Ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kì, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam... Ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu... Ngày 25/8/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

II. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HUYỆN ĐẠI TỪ - THÁI NGUYÊN

1. Từ ngày 9/3/1945 đến đầu tháng 4/1945:

Sau khi cơ sở Đảng đầu tiên ở Thái Nguyên chính thức được thành lập (3/1936) tại  La Bằng (Đại Từ), ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin đã lan tỏa thành cao trào cách mạng suốt thời kỳ 1936 - 1939, tạo nên cuộc khởi nghĩa lật đổ chính quyền phong kiến, thực dân, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945...

- Ngày 10/3/1945, chỉ 1 ngày sau khi đảo chính Pháp, Nhật đã giành Thái Nguyên từ tay Pháp không cần nổ súng. Đại Từ là nơi chịu tác động của cuộc đảo chính Nhật – Pháp nhanh và mạnh hơn cả. Ở phân khu B, khu ủy Nguyễn Huệ nhận định thời cơ đã đến nên quyết định hành động. Tại Đèo Khế, một đơn vị Cứu quốc quân do đồng chí Chu Văn Tấn trực tiếp chỉ huy đã chặn đánh quân Pháp, đồng thời nhân dân phao tin quân Nhật phục kích trên đỉnh đèo. Binh lính vứt cả súng đạn lao vào rừng chạy tháo thân.

- Ngày 25/3/1945, ban lãnh đạo phân khu B quyết định giải phóng kịp thời huyện lỵ trước khi quân Nhật kéo lên. Đêm 29/4/1945, ta đánh chiếm huyện lỵ Đại Từ. Tri phủ Nguyễn Ngọc Đường và tay chân bỏ chạy. Ngay sau đó, ta nhanh chóng chiếm đồn Hùng Sơn trên đồi cao và nơi làm việc của tri phủ.

- Sáng 30/3/1945, quân ta tiến về Hoàng Nông, Khôi Kỳ… tổ chức mít tinh, tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch, lập chính quyền cách mạng. Sáng 31/3/1945, một cuộc mít tinh quần chúng quy mô lớn nhất từ trước đến lúc ấy được tổ chức ngay tại Hùng Sơn. Đại diện quân cách mạng tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch. Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành một cuộc tuần hành biểu dương lực lượng, phá nhà kho của địch ở Hùng Sơn lấy gạo, diêm, muối chuyển về căn cứ Núi Hồng để dự trữ chuẩn bị chiến đấu chống Nhật.

- Đầu tháng 4/1945, Ủy ban dân tộc giải phóng lâm thời châu Giải Phóng (bí danh của huyện Đại Từ) do đồng chí Trung Thành làm chủ tịch được thành lập. Các tổ chức Việt Minh từ huyện xuống các làng, xã ở Đại Từ được kiện toàn.

2. Từ tháng 4/1945 đến tháng 8/1945:

- Ngày 5/4/1945, Nhật kéo quân lên chiếm huyện lỵ Đại Từ. Tuy nhiên, chúng chỉ kiểm soát được những xã xung quanh huyện lỵ, còn các xã ở phía Bắc và phía Tây Nam, lực lượng cách mạng vẫn làm chủ.

- Ngày 9/4/1945, tại Ký Phú, tiếng súng đầu tiên mở đầu cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật của nhân dân Đại Từ. Bọn Nhật cay cú huy động khoảng 100 tên mở trận càn lớn vào căn cứ của ta ở Cát Nê – Quân Chu. Dưới sự chỉ đạo của phân khu B, quân và dân ta đã dựa vào rừng núi hiểm trở tổ chức phục kích địch trên đường hành quân. Quân Nhật lọt vào ổ phục kích, bị đánh quyết liệt nên phải bỏ dở trận càn, một số tên bị chết.

- Ở phía Bắc, một đơn vị Nhật hành quân từ huyện lỵ Đại Từ đi Đèo Khế hòng tiêu diệt cơ quan chỉ huy. Ta phục sẵn ở Vai Cày (Bản Ngoại), địch bị chặn đánh bất ngờ nên thất bại. Hôm sau, bọn phát xít Nhật chia thành 3 ngả tiến đánh Núi Hồng, nhưng cả ba đều bị quân dân ta chặn đánh. Sau trận này, bọn Nhật không dám bén mảng đến vùng phía Bắc Đại Từ, mà co cụm lại ở huyện lỵ.

- Ở phía Tây – Nam, trung đội giải phóng quân Phạm Hồng Thái đem quân đánh đồn Tam Đảo. Bọn Nhật bị tiêu diệt, ta thu được vũ khí và chiến lợi phẩm. Đây là chiến thắng vang dội được báo cáo lên Trung ương và Bác Hồ.

Nhờ các trận đánh trên, đường dây liên lạc từ miền xuôi lên Tân Trào được thông suốt. Nhiều cán bộ được bảo vệ để đi lên Tân Trào dự hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng và quốc dân đại hội. 

- Đến tháng 8/1945, chính quyền tay sai của địch từ huyện đến xã ngày càng rệu rã. Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh (13/8/1945), cùng với đồng bào cả nước, nhân dân Đại Từ đẩy mạnh hoạt động cách mạng quyết tâm giải phóng đất nước. Chiều ngày 16/8/1945, giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã tiến đến Đồng Măng, Đồng Cọ xã Yên Lãng. Sau khi trao đổi kế hoạch tiến quân với hai đồng chí Trung Đình và Nhị Quý, quân cách mạng tiến về giải phóng về thị xã Thái Nguyên. Chiều ngày 20/8/1945, một cuộc mít tinh lớn ở sân vận động thị xã tuyên bố xóa bỏ chính quyền Nhật, thành lập chính quyền cách mạng.

- Ngày 28/8/1945, quân Nhật ở Đại Từ phải hạ khí giới, rút quân qua Thái Nguyên về Hà Nội. Đại Từ sạch bóng quân xâm lược. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời được thành lập thay thế cho ủy ban giải phóng lâm thời của huyện.

III. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945:

1. Nguyên nhân thắng lợi:

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đảng có phương pháp, chiến lược, chiến thuật cách mạng phù hợp, linh hoạt; nhận thức được thời cơ, chủ động đón thời cơ và kiên quyết chớp thời cơ, tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám được tiến hành trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định. Chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật đã bị đánh bại, phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức và của các lực lượng tiến bộ trên thế giới phát triển mạnh.

2. Ý nghĩa lịch sử:

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi to lớn đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

3. Một số bài học kinh nghiệm:

Bài học thứ nhất là, có một đảng tiên phong thật sự cách mạng, tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, được tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đã nắm vững hoàn cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn lịch sử, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp và hình thức đấu tranh phù hợp; biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng; phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng đứng lên giành và giữ chính quyền.

Bài học thứ hai là, vấn đề giành và giữ chính quyền. Đảng ta đã biết chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, làm cho lực lượng cách mạng đủ mạnh, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia, từ đó làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch, tạo ra thời cơ cách mạng để đưa cuộc cách mạng đến thành công. Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần để đấu tranh thắng lợi với thù trong giặc ngoài. Đảng ta biết kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và sử dụng bạo lực cách mạng thích hợp và đúng lúc để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bài học thứ ba là, vấn đề nắm bắt được thời cơ, đề ra được những quyết định chính xác và kịp thời. Nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chọn đúng thời cơ, ra quyết định Tổng khởi nghĩa đúng lúc thể hiện cụ thể trong Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3/1945 “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và bản Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc phát đi đêm 13/8/1945. Cũng nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của Nhân dân ta trong Cách mạng Tháng Tám được nhân lên gấp bội, đã tiến hành tổng khởi nghĩa thành công trong phạm vi cả nước trong thời gian ngắn.

Bài học thứ tư là, xây dựng và củng cố lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm nhận thức đúng và đầy đủ về sức mạnh to lớn của đông đảo quần chúng nhân dân, sớm đề ra đường lối chiến lược giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và dân chủ, đáp ứng đúng nguyện vọng của đại đa số nhân dân là độc lập, tự do, người cày có ruộng. Chính vì thế, Đảng ta đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức, khai thác và phát huy triệt để động lực tinh thần, nêu cao “ý chí Việt Nam”, tinh thần dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng xông lên cứu nước cứu nhà, tạo thành nguồn động lực to lớn để đưa Cách mạng Tháng Tám đến thắng lợi hoàn toàn./.

 

Tác giả: Ban CNTT Trường THPT Nguyễn Huệ
Nguồn: thptnguyenhue.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 405
Hôm qua : 1.832
Tháng 06 : 5.167
Năm 2021 : 13.184